ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.terra-aqua.bg.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.terra-aqua.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Тера Аква България ООД , ЕИК: 204479518, седалище и адрес на управление: гр. София – 1712, ж.к. „Младост“ 3, бл. 324, вх.1, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.terra-aqua.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса wwww.terra-aqua.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.terra-aqua.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.terra-aqua.bg, IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Тера Аква България ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.terra-aqua.bg

 

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни тук.

 

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Тера Аква България ООД , ЕИК: 204479518, седалище и адрес на управление: гр. София – 1712, ж.к. „Младост“ 3, бл. 324, вх.1, е-mail:  e-shop@terra-aqua.bg, www.terra-aqiua.bg, телефон за връзка: 02 / 877 02 31 /стандартно работно време, без почивни дни и национални празници/
 2. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София – 1712, ж.к. „Младост“ 3, бл. 324, вх.1.
 3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 4. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”
 6. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
  • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на посочения по-горе е-мейл: e-shop@terra-aqua.bg

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ възстановява плащанията до получаване на стоките обратно, при условията за външен вид, цялост на опаковката и документация посочени по-долу. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания на първичната и вторичната опаковка, без продуктите да са отваряни и/или ползвани. За целта не трябва да бъде нарушена защитната лепенка върху първичната опаковка, осигуряваща защита на продукта от първо отваряне.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ!

 1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
 2. Несъответствия на стоките и рекламации:

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, в случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката или при наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 02 / 877 02 31 за разрешаване на казуса.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, задължително се обърнете към куриера за издаване на констативен протокол за увредена пратка, чрез който МАГАЗИНЪТ може да предяви иск за нанесена щета към куриерската компания.

В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.terra-aqiua.bg,

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Доставката за България се извършва от 1 до 3 работни дни само от куриерска фирма Speedy и цените са както следва:

 • До всички населени места в България при поръчка ДО 50,00 лв. стойността на куриерската услуга е според тарифния калкулатор на куриерска компания Спиди.
 • Безплатна доставка при поръчка на стойност НАД 50,00 лв. и до 3 кг.
 • След изтичането на 2 дни от крайния срок на доставка на пратката, започва да се начислява “Магазинаж”, която се заплаща от получателя в зависимост от актуалните тарифи на куриерска компания Спиди.
 • За всички поръчки с адрес на доставка извън територията на България, моля свържете се с нас на телефон: ++359 2 877 02 31 или на мейл: office@terra-aqua.bg.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

     1. Плащане в брой при доставка – наложен платеж – пощенски паричен превод

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма Speedy. Цените за доставка са упоменати по-горе в раздел:  Условия на доставка.
При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера, куриерът издава касова бележка за платената сума, която трябва да прикрепите към издадените от нас докуметни, придружаващи пратката. Не се заплаща нищо допълнително, освен ако не е заявен фиксиран час за доставка. Всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

      2. Възстановяване на суми

При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на МАГАЗИНА, те се извършват само по банков път по допълнително уговорен между страните начин.

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка /независимо за чия сметка са били/, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.